français - čeština

gramatika cvičení reálie články

Dobrovolnictví ve Francii

Dobrovolnictví je jedním z nejbezpečnějších způsobů, jak vyjet do ciziny. Jste zaštítění neziskovými organizacemi a v případě nutnosti se máte na koho obrátit. Z pravidla vykonáváte společensky prospěšnou a zajímavou práci. A dostanete se více do kontaktu s místními a kulturou dané země, než například na studijním pobytě, jako Erasmus, kdy se zahraniční studenti baví hlavně mezi sebou.

Je to také podstatně méně finančně náročné, než Erasmus. Můžete se sice setkat se zprostředkovatelskými poplatky, ale v případě, že máte zajištěné ubytování nemusíte skládat kauci ani řešit, z čeho zaplatíte první nájem, než vám dojde stipendium. Kromě ubytování je obvykle zajištěna i strava, někdy i cesta a navíc ještě dostáváte kapesné.

I administrativní zátěž je menší. Vysílající, koordinující nebo přijímací organizace ví, co je třeba udělat a potřebné papíry připraví. Informují vás o věcech spojených s vaším pobytem, takže nemusíte nic složitě dohledávat. Tak to alespoň bylo v mém případě. Poslala jsem jim požadované dokumenty, mnohdy ani nemusely být přeložené (například výpis z trestního rejstříku, zdravotní potvrzení od lékaře, kopie občanky, úředně ověřený překlad rodného listu,…) a poté už jsem jen podepisovala smlouvy.

A pokud si vyberete správný dobrovolnický program, můžete si přijít i na pěkné peníze. Francie totiž od roku 2010 zavedla status dobrovolníka - Service Civique, kde je výše měsíčního kapesného po všech srážkách stanovena na 467 euro měsíčně (psáno v roce 2015 a je možné, že se zákony budou měnit). Je třeba si ale dávat pozor na to, co máte ve smlouvě, protože některé organizace si mohou rezervovat právo vám do určité výše účtovat náklady na bydlení. A potom vám z těch 467 eur 340 vzít.


Ve Francii můžete mít v podstatě dva statusy dobrovolníka:

Evropská dobrovolná služba (European Voluntary Service - EVS)

Service Civique

Kdy začít dobrovolnictví hledat?
Když jsem se bavila s dalšími dobrovolníky, většina z nich plánovala své dobrovolnictví rok dopředu. Já začala v únoru a už bylo poměrně pozdě. Takže pokud si chcete vybírat, začněte brzo.

Kde hledat?
Pro Evropskou dobrovolnou službu existuje databáze vysílajících, koordinujících a přijímajících organizací - www.europa.eu/youth/evs_database_cs.
Stojí však za to i jen vyhledat koordinující organizace a zeptat se jich, jaké dobrovolnické projekty zrovna nabízejí a kde mají volno. Tam bude nabídka aktuálnější, než v databázi Evropské dobrovolné služby, kde jsou projekty zamluvené dlouho dopředu.
Service Civique má také svoji databázi - www.service-civique.gouv.fr Když jsem dobrovolnictví hledala já, o existenci Service Civique jsem vůbec nevěděla. Informovala mě o něm koordinující organizace, která měla na starosti výběrové řízení pro jiné EVS projekty, na jeden z nichž jsem kandidovala. Jelikož už však nebylo místo, nabídla mi několik projektů Service Civique, a já už potom jen vybírala. Ani jsem nemusela psát motivační dopis. Pokud kontaktujete koordinující organizaci, máte vyšší šanci, že budete přijati. Mají čísla dobrovolníků, které musí nabrat. Některé organizace navíc cizince bez těch koordinujících nepřijímají.
Já vyjela skrze ICE-RF. Platila jsem zprostředkovatelský poplatek 100 €, ale potom už nic za čtrnáctidenní přípravný kurz. ICE přijímá i dobrovolníky, kteří na začátku vůbec neumí francouzsky, takže, co se jazyka týče, žádný strach.

Zhodnocení výběru z finančního hlediska...
V případě Service civique, kde dostanete 467 € měsíčně a máte zajištěné bydlení a stravu, si poměrně dost vyděláte.
Pokud ale budete dělat Service Civique a strhnou vám z toho těch 340 € (ICE organizacím toto právo dává), hrozí vám, že se dostanete do minusu. Francouzské pojištění vás totiž kryje jen z těch 70 % a z českého se musíte buď odhlásit, nebo, v případě zkrácení pobytu být samoplátci. Navíc si platíte cestu.
To už je lepší EVS, kde sice máte méně peněz, ale vše je hrazené.

Created by g-m-l 2014