français - čeština

gramatika cvičení reálie články

Jak na studium cizích jazyků?

V podstatě platí, že cizí jazyk vás nikdo nenaučí. Musíte se ho naučit sami. Různé kurzy a učitelé vám v tom sice mohou pomoct, ale to nejdůležitější spočívá na vás.
Studium cizího jazyka však zdaleka nemusí být vždycky nudná dřina. Někdy jde naopak o velmi příjemně strávený čas nad knihou nebo cestováním.
Jak tedy na to? Každému vyhovuje něco jiného. Zde budu psát, o tom, co pomohlo mě.

Začátky

Jsou vždycky nejtěžší. Když máte před sebou učebnici plnou neznámých slovíček. Je potřeba mít výdrž. Nejméně do té doby, než si osvojíte základy. A v této fázi, to bez klasického učení a memorování slovíček nejde.
Nejlepší je začínat se studiem jazyka ve škole nebo v kurzu. Kvůli motivaci i kvůli tomu, že budete mít někoho, kdo vás povede a vysvětlí základní věci – třeba pravidla výslovnosti.
Dále je také důležité mít jednu učebnici, ve které postupujete a vidíte pokrok. A hlavně neopakujete pod jinou formou to, co už máte probrané.

Slovní zásoba

Do začátku je užitečné dělat si seznamy slovíček, se kterými jste se setkali a zkoušet se z nich. S tím mi pomohly jednoduché tabulky v openoffice, kdy v jednom sloupečku byly napsané česky a já doplňovala jejich francouzskou verzi. Tím, že jsem musela aktivně přemýšlet a rozpomínat se, jak se co vlastně řekne, učení bylo rychlejší a efektivnější, než kdybych jen koukala do papíru a snažila se je zapamatovat. Navíc rychle prověříte, co jste si opravdu zapamatovali a co ne. Důležité je také učit se slovíčka i se členy.
Část slovíček je samozřejmě dobré se naučit, část se ale dá zapamatovat přirozeně, například čtením knih a článků nebo poslechem, jak na slovíčka narážíte opakovaně. Které se tedy učit a na které čekat, až se vám do hlavy dostanou samy? Já se učila ty, na které jsem narazila v učebnici (potom byly v testech); ostatní šly přirozenou cestou.
Časem je dobré naučit se základní okruhy slovíček jako je rodina, bydlení, obchod, cestování atd., abyste byli schopní o daných tématech mluvit.

Čtení

Je to dobré pro slovní zásobu i gramatiku. Vede k přirozenému osvojení si jazyka. Podvědomě si zapamatujete některé výrazy a když budete dělat gramatické cvičení, dokážete citem určit správnou odpověď. Vidíte slovíčka v kontextu – lépe tak pochopíte jejich význam a snadněji si je zapamatujete.
V některých případech je čtení efektivnější, než studium gramatiky. Zvláště tam, kde je hodně nepravidelností a komplikované poučky – například u určení správných předložek, pronoms personnels nebo slovesné vazby. Jednodušší je zapamatovat si jejich užití v praxi. Technicky naučená gramatická pravidla se sice snadněji zapomínají, ale mají své místo – pouhým čtením se všechny nepravidelná slovesa nenaučíte. Nejlepší je oba způsoby kombinovat.
Učení čtením vyžaduje čas, ale získáváte tím trvalejší jazykové zkušenosti a cit pro jazyk. Když ale mluvím o učení čtením, neznamená to přečíst jednu knížku. Číst znamená přečíst jich hodně.

Když čtete, nevyhledávejte každé slovíčko, které neznáte. Zbytečně by vás to zpomalovalo. Vyhledávejte až ta slova, které se v textu objevují častěji nebo ty, bez kterých si myslíte, že byste nepochopili děj knihy. Slovíčka, která si vyhledáte si můžete zapsat a později se je učit a zkoušet se z nich, myslím si ale, že je mnohem lepší se je neučit a znovu vyhledat, když na ně narazíte v dalším kontextu. Po několikátém vyhledávání si je zapamatujete lépe, než kdybyste se je učili.
Mnohdy se dá význam slova odvodit z kontextu, přesto, než si řekněte, jaký má toto slovo definitivní význam, prověřte si to ve slovníku. Můžete se mýlit. A některá slovíčka, která znáte mohou mít více významů.
Nejhorší je vždy první kniha, ale rychle se to zlepšuje. Dobré je začínat komiksy. Obsahují krátké jednoduché věty - přímou řeč. Špatné nejsou ani zjednodušené knížky, u nás jsou mnohdy vydávány v dvojjazyčné podobě. Později se můžete pustit do neupravených textu. Je lepší vybrat si knihy, které obsahují hodně přímé řeči a málo popisů.

Poslech - sledování filmů a seriálů, rádio

S poslechy je nejlepší začínat filmů a seriálu – mají obraz a pochopení děje je tak značně ulehčeno. Do začátku volte dabing. Oproti originálnímu znění je lépe srozumitelný, protože je méně přirozený a méně hovorový. K dabovaným filmům také snáze najdete francouzské titulky. I když mnohdy nesedí, protože překlad pro titulky je jiný než překlad pro dabing, k pochopení mohou pomoct. Nepoužívejte ale české titulky – přestanete se soustředit na poslech.
Je dobré sledovat seriály, protože představují delší časový úsek, než filmy. Když například shlédnete jednu sérii, hned je vidět rozdíl. A nemusíte pořád hledat nové filmy, na které se podívat.

Kde sehnat francouzské filmy a seriály? Pokud si chcete nějaké stáhnout, francouzi mají pro označen francouzského znění kód vf. Ještě existuje kód vostfr, který označuje originální znění s francouzskými titulky.
Filmy můžete vybírat na francouzské obdobě csfd.cz - allocine.fr.
Náročnější je potom poslech rádia. Online přístupné je: radiofrance.fr

Gramatika

Samozřejmě je potřeba zvládnout základy gramatiky.
Pro aktivní zvládnutí francouzštiny je nutné naučit se časovat základní slovesa. Na to jsem zde připravila cvičení. Obsahují zástupce ze všech skupin nepravidelných sloves ve všech základních časech. Uvedená slovesa v seznamu odpovídají úrovni B2. Pro začátek však stačí zvládnout první polovinu, tj. bez autres verbes irréguliers. Alternativně si můžete zopakovat slovesa podle časů.

Odjet do ciziny

Naučí vás to mluvit a rozumět, ale nečekejte, že potom budete zvládat na jedničku i gramatické cvičení. Po dlouhodobém pobytu ve francii jsem trochu zapomněla, jak se které slovíčko přesně píše a jaké má dané sloveso tvar. Avšak co se porozumění a rozmluvení týče, byl to opravdu velký přínos.

Created by g-m-l 2014