français - čeština

gramatika cvičení reálie články
 
časování francouzských sloves: přítomný čas

cvičení nepravidelných sloves

Slovesa představují poměrně náročnou látku, protože je jich hodně a jsou značně nepravidelná. Tyto stránky ale nabízejí tři možnosti, jak francouzská nepravidelná slovesa procvičovat a snadněji se je naučit:

Časování sloves v přítomném čase: slovesa jsou časována pouze v přítomném čase, tato možnost je vhodná pro začátečníky.

Časování sloves ve všech základních tvarech: vhodné pro pokročilé studenty; slovesa jsou časována v přítomném čase, passé composé, budoucím čase, imparfait a subjonctivu.


Pročvičování slovesných tvarů podle jednotlivých časů a způsobů: participe passé (potřebné u passé composé), budoucí čas a subjoncif.

časy a způsoby
časování francouzských sloves: všechny základní tvary
 
členy
subjonctif

online testy z francouzštiny

Narozdíl od jiných předmětů je při studiu cizího jazyka potřeba nejen daný jev pochopit, ale také zažít. Mluvit francouzsky přece nezačnete ve chvíli, kdy se seznámíte s pravidly.

Na druhou stranu ale můžete být schopni dobře mluvit a dokonce prospívat u gramatických testů u zkoušek, aniž byste si přesná gramatická pravidla pamatovali.

učte se ne jen teoreticky, ale i prakticky

Spíše, než se učit hromadu pravidel (na které se jen z těžkostmi rovzpomínáme, když je chceme použít), je lepší zapamatovat si konkrétní příklady. K tomu vám pomůžou právě online cvičení z francouzštiny. Snažila jsem se vytvořit ucelený kurz francouzského jazyka, kde je každá část s vysvětlením gramatiky doplněna o online cvičení.

procházením testů si navíc váš mozek zapamatovává rychleji

A lépe, než pouhým čtením pravidel, protože je od vás vyžadovaná aktivní účast. Navíc hned vidíte s čím máte problém a co už naopak výborně zvládáte.


hodně zdaru a málo nudy při procvičování francouzštiny na internetu!

Pokud se vám tyto stránky s online testy z francouzštiny zdarma líbí nebo vám pomohly při studiu, můžete je doporučit dál:

Created by g-m-l 2014