français

gramatika cvičení reálie články
francouzská gramatika
 
subjonctif
členy

gramatika francouzštiny online

Základní znalosti gramatiky jsou u cizích jazyků stavebním kamenem všeho. Pokud neznáte systém, větu nevytvoříte. A jelikož jsem na internetu ještě nenašla celistvější vysvětlení gramatiky francouzského jazyka, rozhodla jsem se ho začít vypracovávat.

internetová učebnice francouzského jazyka

Stránky jsou členěny podle gramatických jevů. Každý jsem se snažila vysvětlit co možná nejkomplexněji, velké množství informací však mnohdy zhoršuje přehlednost a tak je tato učebnice určena spíše pokročilejším uživatelům. Nejedná se o online kurz, který vás provede jednotlivými lekcemi. Jde spíše o plateformu, kde je možné dohledat informace, které jste v hodinách nepochytili. Nebo vaše znalosti rozšířit...

Probíraná gramatika je dále doplněna řadou interaktivních testů, kde si nově nabyté znalosti můžete rovnou procvičit a lépe si je tak zažít.

Zdroji pro zpracování gramatiky mi byly především:
kniha Francouzská mluvnice - Hendrich J.,Radina O.,Tláskal J.,
stránky s kompletním přehledem francouzské gramatiky La grammaire FLE pour les étudiants finnophones a
online gramatika francouzštiny na Tex's French Grammar .

Doufám, že se vám tyto stránky s online gramatikou francouzštiny zdarma líbí a pomohly vám při studiu.

slovesa
časy a způsoby
 
číslovky
zájmena
tázací a záporné věty
Created by g-m-l 2014