français - čeština

gramatika cvičení reálie články

gramatika francouzštiny

řadové číslovky

Řadové číslovky se tvoří pomocí přípony -ième, případně dochází k dalším menším změnám:

U složených čísel se koncovka -ième přidává k poslednímu číslu - cent soixantecinquième.

Výjimkou jsou nepravidelné le premier a le second.

Rozdíl mezi le deuxième et le seconde je ten, že le second používáme v případě, že vyjmenováváme pouze dva elementy. Le deuxième užijeme v případě, že jich vyjmenováváme více.

Tvary řadových číslovek

le 1erle premier
la 1èrela première
   
le 2ele deuxième
le 2ndle second
la 2ela deuxième
la 2nde   la seconde
   
le 3ele troisième
la 3ela troisième
le 4ele quatrième
le 5ele cinquième
le 9ele neuvième
le 11ele onzième
   
le 20ele vingtième
le 21ele vingt et unième
le 30le trentième
le 100   le centième


Created by g-m-l 2014