français - čeština

gramatika cvičení reálie články

gramatika francouzštiny

Užití neurčitého členu

Neurčitý člen se nachází u blíže neurčených podstatných jmen počitatelných a zhruba odpovídá českému výrazu nějaký, jeden.
Používá se v případech, kdy:

1) vyjadřuje neurčenost
J'ai un ami en France. Avez-vous des livres à vendre? Avez-vous des questions? J'ai une amie qui voudrait te rencontrer.

2) vyjadřuje číselný pojem jeden, jedna
Avez-vous un stylo? Est-ce qu'il y a une chambre libre, encore? J'ai vu une fille super belle.

3) vyjadřuje příslušnost k druhu nebo ke skupině, zejména po c'est, ce sont
C'est un professeur. Ce sont des roses. Ce n'est pas une infirmière. Ce n'est pas un livre de recettes.
- V případě nepočitatelných podstatných jmen ale následuje člen dělivý. C'est du lait. Ce n'est pas de l'eau.

4) po slovesech être, devenir, ... podstatné jméno doprovází člen pouze v případě, že je doprovázen přívlastkem
Elle est une infirmière soigneuse. Martin est devenu un artiste fameux.
- Pokud u těchto slovesech není přívlastek, jsou bez členu. Elle est infirmière. Martin est devenu artiste.


Procvičte si poslední dva body v následujícím cvičení: L'article après c'est, ce sont, il est, elle est
Created by g-m-l 2014