français - čeština

gramatika cvičení reálie články

gramatika francouzštiny

Člen u jmenného přísudku a doplňku

1) Bez členu je obvykle jmenný přísudek nebo doplňek vyjadřující například národnost, zaměstnání, názorové přesvědčení atd. Zejména po slovesech être, devenir, rester, sembler, ...
Elle est infirmière. Il est devenu ingénieur. Il est croyant. Elle est Française.

- je-li však přísudkové jméno blíže určeno,člen určitý.
Vous êtes le responsable de ce groupe?
- jestliže je jmenný přísudek rozvinutý přívlastkem, je u něho člen neurčitý
Elle est une infirmière soigneuse. Il est un spécialiste renommé.
- jde-li o vyjádření příslušnosti k určitému druhu nebo celku, je jmenný přísudek doprovázen členem neurčitým
Le hibou est un oiseau de proie. Chenonceau est un château.

2) Po výrazech c'est a ce sont je člen neurčitý
Ce sont des roses. Ce n'est pas une infirmière. C'est une comédienne. Ce ne sont que des théories!

- je-li však po výraze c'est podstatné jméno látkové, následuje člen dělivý: C'est du lait. Ce n'est pas de l'eau, c'est du sirop.
- to stejné platí pro záporné výrazy ce n'est a ce ne sont
Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas du vin. Ce ne sont pas des enfants gâtés.

3) Bez členu je zpravidla doplňek předmětu nebo doplňek podmětu v trpném rodě, například po slovesech appeler, déclarer, désigner, élire, nommer, proclamer, ...
Le président du parti socialiste a été désigné premier ministre. L'ancien royaume a été proclamé république.

Created by g-m-l 2014