gramatika cvičení reálie články

gramatika francouzštiny

Členy

Francouzština rozlišuje tři druhy členů: člen neurčitý, člen určitý a člen dělivý.
Například:
Une maison, un arbre, la vie, le monde, l'école, l'escalier, de la viande, du lait, ...


ČísloRodČlen neurčitýČlen určitýČlen dělivý
jednotnémužskýunle (l')du (de l')
ženskýunela (l')de la (de l')
množnémužskýdeslesdes
ženskýdeslesdes

Jestliže podstatné jméno začíná samohláskou nebo němým h, určitý člen se v jednotném čísle v obou rodech eliduje:
Například:
l'arbre, l'hôtel, ... ale les arbres, les hôtels, ...


Užití členů závisí na kontextu. Zde je uvedena většina pravidel, které se k určování členů vztahují:

Created by g-m-l 2014