gramatika cvičení reálie články

gramatika francouzštiny

Opakování členu ve větě

1) člen se ve větě obvykle opakuje před každým podstatným jménem
Je voudrais visiter les châteaux, les musées et les cathédrales. Il a acheté de la farine, du beurre et des légumes.
- vyjímku tvoří podstatná jména, která mají shodný nebo blízký význam
Je vous présente Jean, un collègue et ami.

2) u přídavných jmen se člen opakuje v případě, že přídavná jména vyjadřují vzájemně zcela odlišné vlastnosti
Il faut voir le bon et le mauvais côté du problème.
- jestliže přídavná jména vyjadřují shodné nebo blízké vlastnosti, člen se neopakuje
C'est un brave et bon garçon.

3) člen se neopakuje v ustálených slovních spojeních
les frères et soeurs, les poids et mesures, les arts et métiers

4) člen je vynechán u výčtů - zejména po dvojtečce
La musée abrite : pièces d'archives, documents historiques, objets rares, etc.
Hommes, femmes, enfants, tous étaient présents.Created by g-m-l 2014