français - čeština

gramatika cvičení reálie články

gramatika francouzštiny

Užití členu u vlastních jmen

1) Vlastní jména osobní

Jména osob jsou zpravidla bez členu: Anne, Pierre, Sylvain, Mozart, Yourcenar, François Mansart...

V některých případech však člen mají.
Ten může být součástí jména: l'architecte Le Corbusier, Jean de La Fontaine
- v tom případě, pokud jménu předchází předložka, člen určitý se s ní nestahuje: Quelles sont les théories de Le Corbusier dans ce domaine?

Člen u křestního jména je znakem lidového jazyka: Qu'est-ce qu'elle fait, la Céline? (Co ta Céline dělá?)
Jména mají člen také v případě, že jsou rozvinuta přívlastkem: la belle Hélène

Člen předchází také jménům rodin: les Bourbons, les Habsbourg

Jména světců jsou bez členu: Sainte Thérèse, Sainte Geneviève

2) Jména měst

Jména měst jsou zpravidla bez členu: Paris, Lyon, Marseille, Dijon, Prague

U některých měst je však člen součástí názvu: Le Havre, La Rochelle, La Haye, Le Caire, La Mecque
V tomto případě se předložky de a à s členy stahují: Nous partons du Havre. Nous allons au Caire.

3) Jména zemí a krajů, světadílů, moří, řek a hor

Jména zemí a krajů, moří, řek a hor mají u sebe obvykle člen určitý:

la France, la République tchèque, l'Italie, les États-Unis
la Bourgogne, la Normandie, la Corse
l'Europe, l'Asie
la Méditeranée, la Manche, l'océan Atlantique
la Loire, la Seine, le Rhin
les Alpes, le mont Blanc, le Jura, les Ardennes

Předložky pojící se se jmény států:
en
- u zemí ženského rodu jednotného čísla: en France, en République tchèque
- u zemí mužského rodu jednotného čísla začínající samohláskou: en Iran, en Irak
à + člen určitý
- u zemí mužského rodu jednotného čísla začínající souhláskou: au Canada, au Japon
- u zemí v množném čísle: aux États-Unis, aux Pays-Bas

Pokud je jméno země blíže upřesněno, bývá předložka en nahrazena dans + člen: dans la France médiévale, dans une Europe multiculturelle

de - u zemí ženského rodu jednotného čísla: revenir de France, les villes de France
de + určitý člen - u zemí mužského rodu nebo v jmen zemí v množném čísle: les villes du Portugal, ce fromage provient des Pays-Bas
De + člen je také u zemí, jejichž jméno je rozvinuto přívlastkem: les fleuves de la France méridionale


4) pojmenování budov, podniků, institucí a veřejných prostranství (ulic, náměstí, parků) po osobách
Jméno osoby je přiřazeno jako přístavek bez předložky: le Centre Georges-Pompidou, la tour Eiffel, la cathédrale Saint-Guy, le pont Charles, l'Université Charles, le boulevard Saint-Michel, l'avenue Victor-Hugo

Jestliže je před jménem osoby jméno obecné, klade se před něj předložka de: l'avenue du Général-de-Gaule
Jestliže je veřejné prostranství pojmenováno podle města nebo země ženského rodu v jednotném čísle, je u něj předložka de bez členu: l'avenue d'Italie, le bois de Boulogne, la porte d'Orléans
Jestliže je přístavkem jiné vlastní jméno, než je uvedeno výše, nebo jméno obecné, má předložku de a člen určitý: l'avenue de l'Opéra, le jardin des Plantes, la place de la Concorde

Created by g-m-l 2014