français - čeština

gramatika cvičení reálie články

gramatika francouzštiny

zápor

tvorba záporné věty

Záporné věty ve francouzštině tvoříme pomocí výrazu ne... pas, který se vkládá okolo slovesa.
Il ne parle pas. Nemluví.
Je ne suis pas méchante. Nejsem zlá.

Pokud za ne následuje samohláska nebo němé h, dochází k elizi:
Elle n'a pas d'enfant. Nemá děti.
Elle n'habite pas dans une ville. Nebydlí ve městě.

Ve složených časech, jako například passé composé, je výraz ne... pas kladen okolo pomocného slovesa:
Je ne suis pas allé au cinéma. Nešel jsem do kina.

U infinitivu se však obě záporky kladou před sloveso.
Elle dit de ne pas le faire. Je préfère ne pas en parler.

V mluvené francouzštině někdy bývá ne vypuštěno. Říká se potom: Je sais pas... místo Je ne sais pas.
Koncové pas se však nikdy nevypouští!
Někdy ale může být nahrazeno jinými výrazy...

ne ... plus, me ... jamais, ne ... personne, ne ... rien, ...

negation, zápor

Koncové pas bývá někdy nahrazeno jinými výrazy. Nejčastějšími z nich jsou:

ne ... jamais - nikdy
ne ... pas encore - ještě ne
ne ... rien - nic
ne ... personne - nikdo
ne ... plus - už ne
ne ... pas du tout - vůbec

Il n'est jamais à la maison. Nikdy není doma.
Elle n'est pas encore allée à Paris. Ještě nebyla v Paříži.
Je ne vois rien. Nic nevidím.
Il n'y a personne. Nikdo tam není.
Il n'y a plus de gâteaux. tam nejsou žádné koláče.
Nous n'avons pas du tout envie d'y aller. Nemáme vůbec žádnou chuť tam jít.

Podobné výrazy se mohou vzajemě kombinovat, nebo i k paspřidávat:
Il n'y avait plus personne. Už tam nikdo nebyl.
Je ne sais pas non plus. Já také nevím.

ne ... que

Ne ... que není záporný, ale omezovací výraz. Překládá se jako jen, pouze, teprve, až.

Elle n'a que six ans. Je jí teprve šest let.
Paul n'a que trois maisons. Paul má jen tři domy.
Ils n'arriveront que demain. Přijedou zítra.Created by g-m-l 2014