français

gramatika cvičení reálie články

časování francouzských sloves

další nepravidelná slovesa

Zde jsou uvedena další, méně používaná, nepravidelná slovesa.
Některé z nich se časují podobně - ty jsem seskupila k sobě. Avšak kvůli malému množství těch, které se sobě podobají a obtížné definovatelnosti časovacích pravidel, které by je spojovaly se jen těžko dá mluvit o "časovacích skupinách" v rámci jedné z hlavních tříd.

plaire, taire

plaire
je plais nous plaisons
tu plais vous plaisez
il, elle, on plaît ils, elles plaisent
  
taire
je tais nous taisons
tu tais vous taisez
il, elle, on tait ils, elles taisent

Sloveso taire se časuje stejně, jako plaire kromě stříšky nad î v 3. os j. č.
Slovesa, které mají stejný kořen: complaire, déplaire

Taire a plaire si můžete procvičit zde.

rire, sourire

rire
je ris nous rions
tu ris vous riez
il, elle, on rit ils, elles rient
  
sourire
je souris nous sourions
tu souris vous souriez
il, elle, on sourit ils, elles sourient

Cvičení na slovesa rire a sourire.

conduire, détruire, cuire

conduire
je conduis nous conduisons
tu conduis vous conduisez
il, elle, on conduit ils, elles conduisent
  
détruire
je détruis nous détruisons
tu détruis vous détruisez
il, elle, on détruit ils, elles détruisent
  
cuire
je cuis nous cuisons
tu cuis vous cuisez
il, elle, on cuit ils, elles cuisent

Podobně časovaná slovesa:réduire, déduire, traduire, construire, séduire, décuire, introduire, nuire, produire, ...

Výše uvedená slovesa si můžete procvičit zde: conduire, détruire, cuire.craindre, plaindre, peindre, éteindre, joindre

craindre
je crains nous craignons
tu crains vous craignez
il, elle, on craint ils, elles craignent
  
plaindre
je plains nous plaignons
tu plains vous plaignez
il, elle, on plaint ils, elles plaignent
peindre
je peins nous peignons
tu peins vous peignez
il, elle, on peint ils, elles peignent
  
éteindre
j'éteins nous éteignons
tu éteins vous éteignez
il, elle, on éteint ils, elles éteignent
joindre
je joins nous joignons
tu joins vous joignez
il, elle, on joint ils, elles joignent

Další slovesa časovaná podobně jako peindre a éteindre: feindre, geindre, enfreindre, astreindre, ceindre, ...

Cvičení na tyto slovesa naleznete zde: craindre, plaindre, peindre, éteindre a joindre.

convaincre, vaincre

convaincre
je convaincs nous convainquons
tu convaincs vous convainquez
il, elle, on convainc ils, elles convainquent
  
vaincre
je vaincs nous vainquons
tu vaincs vous vainquez
il, elle, on vainc ils, elles vainquent

V 3. os. jednotného čísla na konci není t. Před samohláskou se c mění na q, například nous vainquons.

Tato slovesa si můžete procvičit zde: convaincre, vaincre.


další nepravidelná slovesa

mourir
je meurs nous mourons
tu meurs vous mourez
il, elle, on meurt ils, elles meurent
  
courir
je cours nous courons
tu cours vous courez
il, elle, on court ils, elles courent
asseoir
j'assieds nous asseyons
tu assieds vous asseyez
il, elle, on assied ils, elles asseyent
  
valoir
je vaux nous valons
tu vaux vous valez
il, elle, on vaut ils, elles valent
  
recevoir
je reçois nous recevons
tu reçois vous recevez
il, elle, on reçoit ils, elles reçoivent
fuir
je fuis nous fuyons
tu fuis vous fuyez
il, elle, on fuit ils, elles fuient
 
servir
je sers nous servons
tu sers vous servez
il, elle, on sert ils, elles servent
 
cueillir
je cueille nous cueillons
tu cueilles vous cueillez
il, elle, on cueille ils, elles cueillent
 
acquérir
j'acquiers nous acquérons
tu acquiers vous acquérez
il, elle, on acquiert ils, elles acquièrent
résoudre
je résous nous résolvons
tu résous vous résolvez
il, elle, on résout ils, elles résolvent
  
battre
je bats nous battons
tu bats vous battez
il, elle, on bat ils, elles battent
suffire
je suffis nous suffisons
tu suffis vous suffisez
il, elle, on suffit ils, elles suffisent
  
conclure
je conclus nous concluons
tu conclus vous concluez
il, elle, on conclut ils, elles concluent
  
croître
je croîs nous croissons
tu croîs vous croissez
il, elle, on croît ils, elles croissent

Slovesa se stejným kořenem jako sloveso courir: parcourir, secourir, concourir, accourir, ...
Slovesa časovaná podobně jako joindre: enjoindre, poindre, rejoindre, ...
Slovesa časovaná podobně jako battre: rabattre, combattre, débattre, ...
Podobně časovaná slovesa jako suffire: déconfire, frire, circoncire, ...


tato nepravidelná slovesa si můžete procvičit zde:
Created by g-m-l 2014