français

gramatika cvičení reálie články

časování francouzských sloves

pravidelná -er slovesa

Slovesa končící na -er jsou považovány za skupinu pravidelných sloves. Až ná pár vyjímek tyto slovesa opravdu pravidelná jsou.
V přítomném čase se časují odejmutím koncovky -er u infinitivu a jejím nahrazením koncovkami: -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent

Koncovky jednotného čísla -e, -es, -e, a 3. osoby množného čísla -ent se nevyslovují.
Koncovky 1. a 2. osoby množného čísla -ons, -ez se vyslovují.

parler
je parle nous parlons
tu parles vous parlez
il, elle, on parle ils, elles parlent

Těchto sloves je celá řada.
Patří mezi ně například: aimer, chercher, demander, écouter, habiter, travailler, jouer, montrer, présenter, regarder, rencontrer, rester, trouver, étudier, donner, détester, danser, adorer, chanter.

Časování pravidelné -er skupiny sloves si můžete procvičit zde: parler


Created by g-m-l 2014