français

gramatika cvičení reálie články

časování francouzských sloves

francouzština slovesa

Francouzština má tři základní třídy sloves dělících se podle koncovek:

Dále má francouzština řadu nepravidelných sloves, podle četností užívání je můžeme dělit na:

přehled francouzských sloves

- er slovesa  časovaná podle parler aimer, chercher, demanderkoncovky: -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent
 slovesa měnící kořen appeler, commencer, payer koncovky: -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent
- ir slovesa časovaná podle finirchoisir, obéir, réfléchirkoncovky: -is, -is, -it, -issons, -issez, -issent
 časovaná podle partir sortir, dormirkoncovky: -s, -s, -t, -ons, -ez, -ent
časujicí se podobně jako ouvrir offrir, souffrir, découvrir koncovky: -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent
-re slovesačasujicí se podobně jako vendre attendre, entendre, perdrekoncovky: -s, -s, -, -ons, -ez, -ent
časovaná podle prendre apprendre, comprendre, surprendre
časovaná podle mettre admettre, permettre, promettre
časovaná podle vivre suivre
nepravidelná slovesa hlavní nepravidelná slovesa être, avoir, aller, faire, vouloir
další nepravidelná slovesa plaire, rire, conduire, ...

Jinak můžeme slovesa dělit na:

Pokud vás zajímá, jak se časuje konkrétní sloveso, podívejte se na les verbes Ve většině slovnících totiž máte jen vzorová slovesa, tady je opravdu vše ve všech časech.

Co ještě říct o slovesech...

Doufám, že jste se zde o francouzských slovesech dozvěděli vše, co potřebujete. Slovesa v začátcích studia francouzštiny vypadají těžce, protože jich je přece tolik! Ale ve skutečnosti to zase tak hrozné není. Přece jen v nich existuje nějaký systém, a když se naučíte nazpaměť časovat pár vzorových sloves, poradíte si s většinou z nich.

Tyto stránky vznikaly, když už jsem francouzštinu studovala na vysoké škole, a tak jsou cvičení sloves na těchto stránkách koncipovaná tak, aby obsahovala všechna důležitá vzorová slovesa ve všech časech. Pokud je dokážete správně vyčasovat, poradíte si i se všemi ostatními slovesy ve všech důležitých časech.

Rozhodně ale ve cvičeních nemusíte vyplňovat vše, pokud jste ve francouzštině začátečníci, tak je to dokonce žádoucí. Nejsou tam žádné technické zábrany v podobě okýnek, které nedovolí odeslat formulář, kde nejsou vyplněna všechna políčka.

Ještě bych chtěla upozornit na to, že k zapamatování si sloves vám ve francouzštině hodně pomůže výslovnost. Kvůli ní totiž většina „změn“ a „výjimek“ v časování existuje. Mějte v hlavě, že koncovky sloves v jednotném čísle a 3. os. množného čísla se nevyslovují, zatímco koncovky 1. a 2. os. č. mn. se vyslovují. Rozdíly v kořenech tedy budou ve většině případech nastávat v rámci těchto dvou skupin. Myslím, že vám pomůže přečíst si sekci proč tyto změny nastávají? na stránce -er slovesa měnící kořen.

Tak vám přeji při studiu té hromady sloves hodně zdaru. Francouzština je krásný jazyk, hezčí než mnoho jiných cizích jazyků, a stojí za tu námahu. Pokud začínáte, ideální je pustit se do sloves I. třídy a hlavních nepravidelných sloves.

Created by g-m-l 2014