français

gramatika cvičení reálie články

časování francouzských sloves

II. slovesná třída -ir

I přesto, že je značná část sloves končících na -ir pravidelná, existuje několik skupin, jejichž časování se liší.


slovesa časovaná jako finir

Tato, hlavní skupina sloves, je označována za pravidelnou.
Tato slovesa se časují odtržením koncovky -ir u infinitivu slovesa a jejím nahrazením koncovkami: -is, -is, -it, -issons, -issez, -issent

Koncovky jednotného čísla -is, -is, -it se nevyslovují.
Koncovky množného čísla -issons, -issez, -issent se vyslovují. Dvě ss se čtou jako s, ne jako z.

finir
je finis nous finissons
tu finis vous finissez
il, elle, on finit ils, elles finissent

Příklady sloves časovaných jako sloveso finir: finir, choisir, obéir, établir, grandir, grossir, maigrir, mincir, réagir, réfléchir, réunir, réussir

Časování této skupiny sloves si procvičíte zde: finir, choisir, obéir


slovesa časovaná jako partir

Koncovky této skupiny sloves jsou: -s, -s, -t, -ons, -ez, -ent.
Při časování dochází nejen k odtržení koncovky -ir , ale v jednotném čísle i dalšího písmene z kořene slova.

partir
je pars nous partons
tu pars vous partez
il, elle, on part ils, elles partent
  
dormir
je dors nous dormons
tu dors vous dormez
il, elle, on dort ils, elles dorment
  
mentir
je mens nous mentons
tu mens vous mentez
il, elle, on ment ils, elles mentent
  
sentir
je sens nous sentons
tu sens vous sentez
il, elle, on sent ils, elles sentent

Příklady sloves časovaných jako sloveso partir: sortir, repentir, ....

Slovesa, které se časují podobně, jako partir si můžete procvičit zde: partir, sortir, dormir a mentir, sentir


slovesa časovaná jako ouvrir

Přestože slovesa této skupiny mají koncovku -ir, přibírají pravidelné koncovky typické pro -er třídu: -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent

ouvrir
j'ouvre nous ouvrons
tu ouvres vous ouvrez
il, elle, on ouvre ils, elles ouvrent

Tato skupina není příliš velká. Patří do ní například slovesa: offrir, couvrir, souffrir, découvrir.

Pokud si chcete procvičit slovesa této skupiny, naleznete je zde: ouvrir, offrir, couvrir, souffrir
Created by g-m-l 2014