français

gramatika cvičení reálie články

gramatika francouzštiny

polopomocná slovesa

Mezi polopomocná slovesa řadíme: venir de, être en train de, aller
Tato slovesa ve spojení s infinitivem vyjadřují některé časové vztahy nebo vztah mluvčího k ději vyjádřeném infinitivem.

venir de + infinitiv

Tato fráze vyjadřuje bezprostřední minulost a do čestiny se překládá jako právě.
Například: Je viens d'arriver. Právě jsem přišel.
Il vient de le faire. Právě to udělal.

être en train de + infinitiv

Etre en train de + infinitiv vyjadřuje právě probíhající přítomnost. Do čestiny ho můžeme překládat jako zrovna, právě, teď.
Například: Je suis en train de préparer le repas. Zrovna připravuji jídlo.
Nous sommes en train d'en parler. Teď o tom mluvíme.

aller + infinitiv

Tato konstrukce vyjadřuje blízkou budoucnost.
Je vais le faire demain. Udělám to zítra.
Il va tomber! Spadne.Created by g-m-l 2014