français

gramatika cvičení reálie články

časování francouzských sloves

francouzština - zvratná slovesa

Příkladem zvratného slovesa je je m'appelle - jmenuji se.
Ve francouzštině se ale zvratné se mění. V závislosti na osobě má tyto formy: me, te, se, nous, vous, se.

Zvratné se se klade před sloveso a v případě, že toto sloveso začíná na samohlásku nebo němé h, dochází k elizi.
Zde jsou ukázky časování zvratných sloves, s elizí i bez elize:

se promener
je me promène nous nous promenons
tu te promènes vous vous promenez
il, elle, on se promène ils, elles se promènent
  
s'appeler
je m'appelle nous nous appelons
tu t'appelles vous vous appelez
il, elle, on s'appelle ils, elles s'appelent

Všechna zvratná slovesa se časují se slovesem être a tedy u nich dochází ke shodě: Elles se sont rencontrées. Elle s'est habillée.
Zápor u zvratných sloves tvoříme následovně: Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps.
Rozkazovací způsob: Assieds-toi. Posaď se. Souvenons-nous. Vzpomeňme si.

Z hlediska významu je rozlišujeme na:


Některé slovesa, která jsou zvratná ve francouzštině nejsou zvratná v češtině a naopak. Například s'endormir - usínat, craindre - bát se.

Jiná slovesa, v závislosti na tom, jestli jsou ve zvratném tvaru, mění význam:
douter - pochybovat; se douter - tušit
plaindre - litovat; se plaindre - stěžovat si
servir - sloužit; se servir - používatCreated by g-m-l 2014