français - čeština

gramatika cvičení reálie články

gramatika francouzštiny

další užití subjonctivu

Když si nejsme jistí, zda věc, o které mluvíme existuje.

Indicatif: Montrez-moi la femme qui habite près d'ici. (Ukažte mi ženu, která bydlí blízko.)
Vím, o koho se jedná.

Subjonctif: Je cherche une femme qui habite près d'ici. (Hledám ženu, která by bydlela blízko.)
Neví se, jestli nějaká je.

Další příklady:
Je cherche une femme qui soit belle et intelligente. (Hledám ženu, která by byla krásná a inteligentní) Nevím, jestli existuje.
Y a-t-il quelque chose qui puisse le convaincre ? (Existuje něco, co by ho mohlo přesvědčit?)

Po superlativech

Po superlativech nebo výrazech vyjadřující jedinečnost jako le seul, l'unique, le premier, le dernier, il n'y a que se dá použít subjonctif i indicatif.

Jestliže chceme vyjádřit sujektivní pohled, použijeme subjonctif; jestliže fakt, použijeme indicatif.
La plus belle fille que je connaisse. (Nejkrásnější dívka, kterou znám.)
Le seul ami que j'ai. (Jedinný přítel, kterého mám.)

K odlišení významu nebo vyjádření jemné významové nuance

Někdy může sloužit k odlišení významu. Zde se potom que překládá jako české aby
Elle parle de façon qu'on ne la comprenne pas. (Mluví tak, aby jí nebylo rozumět.)
Elle parle de façon qu'on ne la comprend pas. (Mluví tak, že jí není rozumět.)
Dis-lui que son frère m'attende. (Řekni mu, aby na mne jeho bratr počkal.)
Dit-lui que je l'attends. (Řekni mu, že na něho čekám.)

Jindy pomocí něho vyjadřujemejen jemné výzanmové nuance:
Je ne dis pas que c'est faux. (Neříkám, že to je nesprávné.)
Je ne dis pas que ce soit faut. (Neříkám, že by to snad bylo nesprávné.)

Ve větě jednoduché

Ve větě jednoduché vyjadřuje rozkaz, zákaz, přání, výzvu nebo zvolání s citovým zaujetím.

Qu'elle vienne ! (Ať příjde!) Pourvu qu'il ne neige pas ! (Jen aby nesněžilo!) Elle qu'elle soit déjà fatiguée ? (Ona že už by byla unavená?) Puissiez-vous réussir ! (Kéž by se vám to podařilo!) Soit un triangle ABC. (Je dán trojúhelník ABC.) Vive le Roi ! (Ať žije král!)Created by g-m-l 2014