français - čeština

gramatika cvičení reálie články

gramatika francouzštiny

Podmínkové věty

Francouzština rozlišuje tři typy podmínkovych vět: podmínku skutečnou, možnou a neskutečnou. Ta poslední se ještě dělí podle toho, jestli se vztahuje k přítomnosti či budoucnosti, nebo k minulosti.

Zjednodušené pravidla pro užívání časů v podmínkových větách:

si + přítomný čas --- budoucí čas
si + imparfait --- conditionnel présent
si + plus-que-parfait --- conditionnel passé

Podmínka skutečná

si - přítomný čas + přítomný čas

Buď konstatuje skutečnost, obvykle vykonávanou činnost:
S'il peut, il vient me voir. (Může-li, přijde mě navštívit.)
Si j'ai du temps, je regarde des films. (Když mám čas, koukám se na filmy.)

Nebo ve významu možné podmínky slouží k vyjádření okamžitosti naplnění děje:
Si tu fais ça, tu tombes! (Jestli to uděláš, spadneš!)

Podmínka možná

si - přítomný čas + budoucí čas, rozkazovací způsob, subjonctif

Vyjadřuje podmínku možnou v budoucnosti. Po spojce si je přítomný čas, nikdy budoucí nebo kondicionál. Hlavní věta může mít sloveso v budoucím čase, subjonctivu (který v tomhle případě vyjadřuje přání) nebo rozkazovacím způsobu.

Přítomný čas: Si tu lui racontes ça, je te tue ! (Pokud mu to řekneš, zabiju tě!)
Budoucí čas: S'il fait beau, on va se promener. (Když bude pěkně, půjdeme na procházku.)
Rozkazovací způsob: Si tu veux, reste quelques jours chez nous. (Jestli chceš, zůstaň u nás pár dní.)

Podmínka neskutečná

Pro srovnání:
Podmínka skutečná: S'il fait beau, je vais à la plage. (Když je hezky, jdu na pláž.)
Konstatování skutečnosti, že když je hezky, chodím na pláž.
Podmínka možná: S'il fait beau, j'irai à la plage. (Když bude hezky, půjdu na pláž.)
Nevíme, jak bude, ale je možné, že bude hezky a podmínka se splní.
Podmínka neskutečná vztahující se k přítomnosti: S'il faisait beau, j'irais à la plage. (Kdyby bylo hezky, šel bych na pláž.)
Nacházíme se v současnosti a hezky není... podmínka tedy protiřečí skutečnosti a je velmi nepravděpodobné, že se splní.
Podmínka neskutečná vztahující se k minulosti: S'il avait fait beau, je serais allé à la plage. (Kdyby bylo bývalo hezky, šel bych na pláž.)
Všechno se už odehrálo a podmínky v minulosti splněna nebyla.

Ve větě vedlejší, ve které je přítomné si není budoucí čas ani kondicionál!
Přece jen však může nastat situace, kdy se po si budouci čas nebo kondicionál nachází: nepřímá řeč, kde je uplatněna časová souslednost.
Il a demandé si tu venais avec nous. (Zeptal se, jestli jdeš s námi.)

Při opakování spojky si v souřadném spojení může být nahrazena spojkou que + subjonctif. K tomuto nahrazení dochází v psaném jazyku, kdežto v mluvené podobě může zůstat si. S’il venait demain et que je sois absent, veuillez lui faire savoir que je le recevrai mardi. S’il avait assisté à tous les cours et s’il avait mieux révisé, il n’aurait pas échoué à son examen.

Created by g-m-l 2014