gramatika cvičení reálie články

gramatika francouzštiny

podmiňovací způsob - conditionnel présent

conditionnel présent, podmiňovací způsob

Tvorba

Podmiňovací způsob (kondicionál, conditionnel présent) se ve francouzštině tvoří pomocí infinitivu nebo nepravidelného tvaru (stejný jako u budoucího času), ke kterému přidáme koncovky: -ais, -ais, ait, -ions, -iez, -aient (stejné jako u imparfait).

1) Základem slova je infinitiv

Základním tvarem pro tvorbu podmiňovacího způsobu u pravidelných a velkého množství nepravidelných sloves je infinitiv:
Takhle se v podmiňovacím způsobu časují pravidelná slovesa:

aimer (aimer-)
je aimerais nous aimerions
tu aimerais vous aimeriez
il, elle, on aimerait ils, elles aimeraient

2) Základ slova tvoří jiný tvar

Některá nepravidelná slovesa se tvoří od jiného základu. Patří mezi ně tyto:

infinitiv slovesakořen pro tvorbu podmiňovacího způsobu1. os. jedn. č.
allerir-j'irais
avoiraur-j'aurais
courircourr-je courrais
devoirdevr-je devrais
envoyerenverr-j'enverrais
êtreser-je serais
fairefer-je ferais
falloirfaudr-il faudrait
mourirmourr-je mourrais
obtenirobtiendr-j'obtiendrais
pleuvoirpleuvr-il pleuvrait
pouvoirpourr-je pourrais
recevoirrecevr-je recevrais
savoirsaur-je saurais
tenirtiendr-je tiendrais
venirviendr-je viendrais
voirverr-je verrais
vouloirvoudr-je voudrais

Zde je ukázka časování několika nepravidelných sloves v podmiňovacím způsobu:

être (ser-)
je serais nous serions
tu serais vous seriez
il, elle, on serait ils, elles seraient
avoir (aur-)
je aurais nous aurions
tu aurais vous auriez
il, elle, on aurait ils, elles auraient
vouloir (voudr-)
je voudrais nous voudrions
tu voudrais vous voudriez
il, elle, on voudrait ils, elles voudraient
pouvoir (pourr-)
je pourrais nous pourrions
tu pourrais vous pourriez
il, elle, on pourrait ils, elles pourraient
devoir (devr-)
je devrais nous devrions
tu devrais vous devriez
il, elle, on devrait ils, elles devraient


Použití

Přání, požadavky, návrhy

1) Vyjádření přání:
J'aimerais partir en France. Chtěl bych odjet do Francie.
Je voudrais un café, s'il vous plaît. Dala bych si, prosím, kávu.
Je voudrais de la glace. Chtěla bych zmrzlinu.

2) Zdvořile o něco požádat:
Est-ce que tu pourrais m'aider ? Mohl bys mi pomoct?
Nous aimerions vous poser une question. Rádi bychom vám položili otázku.
Elle voudrait vous poser une question. Ráda by se vás na něco zeptala.

3) Něco navrhnout:
On pourrait aller au cinéma. Mohli bychom jít do kina.
Tu devrais être plus patient. Měl bys být trpělivější.

Neskutečný, předpokládaný děj nebo možnost

Podmínkové věty - podmiňovacím způsobem jsou vyjádřeny výpovědi, které jsou v rozporu se skutečnosti. Jejich naplnění nebo pravdivost závisí na okolnostech.
Que feriez-vous si vous gagniez à la loterie ? Co byste dělal, kdybyste vyhrál v loterii?
Si je gagnais à la loterie, je ferais le tour du monde. Kdybych vyhrál v loterii, podnikl bych cestu kolem světa.
O podmínkových větách najdete více informací zde.

Pravděpodobnost nebo pochybnost

Zde se kondicionál používá k vyjádření informace, jejíž pravdivostí si nejsme jistí.
Il aurait quarante ans. Prý mu je čtyřicet.
Selon les témoins, 3 personnes seraient mortes. Podle svědků zemřeli 3 lidé.

Časová souslednost - nepřímá řeč

Il a dit qu'il rentrerait bientôt. Řekl, že se brzy vrátí.
Více informací o časové souslednosti naleznete zde.

Created by g-m-l 2014