français - čeština

gramatika cvičení reálie články

reálie

dějiny francie


Římská Gálie
Dějiny Francie od doby, kdy bylo její území obýváno Kelty až po římskou kolonizaci.
Středověk
Období od 6. do 15. století začínající stěhováním národů a zahrnující vládu hlavních francouzských dynastií: Merovejců, Karlovců a Kapetovců.
Stoletá válka
Období 14. a 15. století, kdy je Francie ve válce s Anglií. Johanka z Arku pomůže Francii, která ze začátku válku prohrávala.
Renesance
Renesance je období klidu za vlády krále Františka I, příznivé pro rozmach umění. Dochází k náboženským reformám, ve Francii vedených Jeanem Calvinem.
Náboženské války
Konflikt mezi katolíky a protestany, kdy o Bartolomějské noci dojde k masakru prostestantů. Konflikt je ukončen, když na trůn nastoupí Jindřich IV a vydá Edikt Nantský, který zajištuje stejná práva protestantům i katolíkům.
Absolutistická monarchie
Vláda králů Ludvíka XIII a Ludvíka XIV, krále slunce. Dochází k posílení královské moci, které se však neobejde bez odporu.
Velká francouzská revoluce
Snad nejslavnější období dějin Francie, které mělo vliv na politický vývoj celé Evropy a přineslo změnu myšlení lidí. Počínaje dobytím Bastily roku 1789, doba plná zvratů a rychlých změn režimů: konstituční monarchie, republiky, diktatury a direktoria.
19. století
Období napoleonských válek a četných změn v politických režimech: První císařství, Restaurace monarchie, Druhá republika, Druhé císařství a Pařížská komuna.
20. století
20. století je poznamenané dvěma světovými válkami. Po nich probíhá ustavení Čtvrté a Páté republiky. Dochází k dekolonizaci a s nimi spojenými válkami v Indočíně a Alžírsku.


Zde se nachází stručný přehled dějin Francie.
Všechny zde uvedené texty byly zpracovány podle učebnice Jany Brňákové - Histoire et culture de la France, studijních materiálů The University of Hong Kong, které samy o sobě představují dobrý přehled francouzské historie a zamozřejmě Wikipedie.
Created by g-m-l 2014