français - čeština

gramatika cvičení reálie články

dějiny francie (17. a 18. století)

absolutní monarchie

Ludvík XIII

Ludvík XIII, syn Jindřicha IV má v době smrti svého otce devět let a jeho matka, Marie Medicejská vládne místo něj do doby jeho dospělosti.

Po nástupu na trůn Ludvík XIII na radu své matky povolá kardinála Richelieu, který se stane prvním ministrem. Ludvík XIII mu dává naprostou důvěru. Jejich politika má za cíl posílit královskou moc, oslabit hugenoty a zkrotit aristokracii.

V roce 1627 velké hugenotské opevnění La Rochelle je dobyto a edikt z Alais nechá protestantům jejich občanská a náboženská práva, ale odebere opevněná útočiště. Richelieu přinutí šlechtu k poslušnosti, úctě a službě monarchovi. Pro posílení státu a zajištění jeho zdrojů Richelieu podporuje obchod a posiluje kolonializaci. V roce 1636 Richelieu zakládá Francouzskou akademii.

Roku 1635 Francie vstoupila do třicetileté války.

Ludvík XIV, řečený Král Slunce

Ludvík XIV má v době smrti svého otce, Ludvíka XIII, jen pět let. Jeho matka, Anna Rakouská, vládne do doby jeho dospělosti a povolá ke své službě kardinála Mazarina, doporučeného kardinálem Richelieu před jeho smrtí.

Francie je v té době ve válce (třicetiletá válka) se Španělskem a Rakouskem, ale v roce 1648 je konflikt ukončen Vestfálským mírem, který dá Francii hlavní města Alsaska a Lotrinska na západě od Rýna, obsazené od roku 1552.

Na začátku své vlády, Ludvík XIV musí čelit tzv. frondám. Jedná se o povstání reagující na zvýšení královské moci z doby vlády Ludvíka XIII, posílené tvrdostí kardinála Richelieu.

Fronda v parlamentu nastala roku 1648, když parlament chtěl dohlížet na vládnutí království. Paříž se zaplní barikádami a král musí uprchnout.

Následuje fronda princů. Jedná se o sérii povstání, které požadují Mazarinovo odstoupení.

V roce 1680 Ludvík XIV nařídí dragonády - vojáci se usídlí v domech protestantů do doby, než konvertují.

Odvolá edikt nantský a ediktem z Fontainebleau v roce 1685 zakáže protestantismus. I když mají protestanti zakázáno utéct ze země pod trestem galejí, opouštějí Francii, což škodí ekonomice.

Po smrti Mazarina se Ludvík XIV rozhodne vládnout sám. To z Francie udělá absolutistickou monarchii s králem, který je považován za představitele Boha na zemi.

Ale přesto je Ludvík XIV obklopen ministry jako byl například Colbert. Ludvík XIV se účastní velkého množství válek.

Jeho vláda je také poznamenaná rozvojem klasicistního umění. Staví se zámek ve Versailles. Je to nejvelkolepější architektonické dílo jaké kdy bylo ve Francii postaveno. Celek navrhovali architekti Le Vau a Mansart, výzdoba byla svěřena malíři Le Brunovi a zahrady Le Nôtrovi.

Ludvík XIV umírá neoblíbený a státní kasu nechá zadluženou.Created by g-m-l 2014