français - čeština

gramatika cvičení reálie články

dějiny francie (16. století)

renesance

Z důvodu stoleté války dorazí renesance do Francie se zpožděním - až v 16. století oproti Itálii, kde vznikla ve století čtrnáctém. Do Francie se dostane v průběhu Italských válek během kterých francouzská šlechta pozná tento nový umělecký směr.

Charakteristické znaky renesance jsou:


Hrad Chenonceau by T.A.F.K.A.S. [GFDL or CC-BY-SA-3.0]

Renesance byla podnícena zámořskými objevy (Kryštof Kolumbus v roce 1942 objevuje Ameriku), novými možnostmi obchodu a novými vynálezy - zejména knihtiskem, který zjednodušil šíření informací.

Renesance je dále doprovázena církevními reformami. Nadměrné bohatství církve pobuřuje některé křesťany. Ti se chtějí vrátit k chudé církvi a čerpat informace přímo z Bible. Reformy vyústí k rozdělení církve. Ve Francii jsou reformy vedeny Janem Kalvínem.

Největší rozmach renesance nastává za vlády krále Františka I., který pozve z Itálie učence a umělce, mezi nimiž je například i Leonardo da Vinci. Nechá postavit zámky na Loiře (Chambord, Blois, Amboise, Chenonceau, Azay-le-Rideau) a později Louvre a zámek Fontainebleau.

Nejznámější představitelé francouzské renesance jsou:

Období renesance je ukončeno náboženskými válkami.Created by g-m-l 2014