français - čeština

gramatika cvičení reálie články

reálie

dějiny francouzské literatury


Středověk a renesance
Od počátků francouzské literatury až po období renesance. První francouzsky psaná literatura se objevuje ve středověku a má formu hrdinských epopejí (Píseň o Rolandovi) a dvorského románu (antický a bretaňský román).
Baroko, klasicismus a osvícenství
Období od konce 16. století do konce 18. století, do které spadají umělecko-kulturní směry baroko, klasicismus a osvícenství. Baroko je ve Francii spojené s působením kardinála Richelieu, klasicismus je slavný svým divadlem, jehož představiteli jsou Jean Racine a Molière. Osvícenství je potom charakteristické rozvojem politických teorií a filosofie. Nejznámější osvícenští autoři jsou Charles Louis de Montesquieu, Voltaire, Jean Jacques Rousseau a Denis Diderot.
Literární hnutí 19. století - Romantismus, Realismus, Symbolismus a Dekadence
Literární hnutí se v 19. století rychle střídají. První přichází na scénu romantismus, jehož hlavním představitelem je Victor Hugo, poté přichází realismus a naturalismus. Světově známí francouzští realističtí a naturalističtí autoři jsou Stendhal, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert a Émile Zola. Následuje symbolismus a dekadence s jejich prokletými básníky Baudelairem, Rimbaudem a Verlainem.
Avantgarda a román první poloviny 20. století
První polovina 20. století je poznamenaná dvěma světovými válkami a literatura na ně reaguje. V meziválečném období dochází ke vzestupu modernismu a vzniku avantgard - dadaismu a surrealismu. Významné je také hnutí katolických autorů a sociálně kritický román. Období je uzavřeno existencialismem zastoupeným Sartrem a Camusem.
Druná polovina 20. století
Literatura druhé poloviny 20. století je velmi různorodá. Z velkých směrů můžeme jmenovat jen Nový román, jehož představitelem je Alain Robbe-Grillet a Absurdní divadlo zastoupené Samuelem Beckettem a Eugènem Ionescem. Řada autorů je také v opozici vůči angažovanému románu. Mezi ně patří například Raymond Queneau či Boris Vian. Poezií se proslavil Jacques Prévert. Další významní autoři jsou Robert Merle, Jean-Marie Gustave Le Clézio nebo Éric-Emmanuel Schmitt .

Zde se nachází stručný přehled dějin francouzské literatury, ve kterém naleznete všechny základní informace. Jedná se o shrnutí několika zdrojů, který byl vytvořen jako vypracované otázky ke státnicím z literatury francouzského jazyka. Může však posloužit i jako krátký referát nebo pro přípravu k testu francouzských reálií u přijímaček.

Zdroji pro výše uvedené texty mi byly:
Literatura v kontextu české a světové kultury
C.de Ligny, M. Rousselot. La littérature française – Repères pratiques. ISBN 209183102-6.
Pierre Brunel, Denis Huisman. La littérature française des origines à nos jours. ISBN 2711761592.
A Wikipedie.

Created by g-m-l 2014