français - čeština

gramatika cvičení reálie články

francouzská literatura

Literární hnutí 19. století

19. století je stoletím politických nepokojů. Začíná napoleonskými válkami a končí prusko-francouzskou válkou.
Vystřídalo se několik forem vlády - císařství bylo postupně nahrazeno Restaurací, druhou republikou, druhým císařstvím a nakonec třetí republikou.

V tomto období se rozvíjí svoboda myšlení a rodí se velké moderní myšlenkové směry jako jsou liberalismus a socialismus. Literární formy jsou čím dál více rozmanitější a rozlišujeme velké literární proudy: romantismus zastoupený Victorem Hugem, realismus započatý Balzacem a nakonec symbolismus představený Baudelairem a Mallarméem.

Romantismus

Nástup romantismu byl ve Francii kvůli napoleonským válkám opožděný. Je charakteristický zájmem o dobrodružství a exotično. Francouzští romantičtí autoři často cestovali do Severní Afriky a na Blízký východ. Rádi utíkali do vymyšlených světů a snili o vzdálených krajích a dávných časech - zvláště o středověku. Jsou přitahování esoterismem.

Romantický hrdina je individualistický, odlišující se, emotivní, melancholický a přitahuje ho smrt. Trpí příznaky tzv. mal du siècle - neklid, omrzelost, frustrace z nemožnosti uspět ve společnosti, která nesoudí jednotlivce podle jejich schopností, ale podle původu.

Prvními romantickými autory jsou François René de Chateaubriand a Mme de Staël. Později se autoři sdružovali v Romantickém kroužku (Cénacle Romantique) - Victor Hugo, Alfred de Musset, Alexandre Dumas, Gérard de Nerval, Charles Nodier, George Sand.

François René de Chateaubriand (1768 - 1848)
Hlavní díla: Atala (1801), Duch křesťanství (1802), Paměti ze záhrobí (1848)
René (1802) - v tomto románu hrdina vypráví o letech strávených v blízkosti své sestry. Ta, znepokojená jejich vzájemnou blízkostí, vstoupí do kláštera. René potom zasažen vlnou vášní bloudí od města k městu aniž by našel spočinutí.
Mučedníci (1809) - historická rekonstrukce dobrodružství mladých křesťanů, kteří jsou stíhání císařem Dioclétienem.

Victor Hugo (1802 - 1885)
Spisovatel Victor Hugo, hlavní představitel romantické školy, je rovněž politicky aktivní. Zabýval se sociálními otázkami a obhajoval liberální myšlenky.
Hlavní díla :
Hernani (1830) - první romantické drama. Nerespektuje pravidla klasického divadla - ani jednotu místa (děj se odehrával na více místech), ani jednotnost času (zápletka je rozvržena do několika měsíců). První představení bylo opravdovou bitvou příznivců klasického divadla proti příznivcům romantického. Hernani ale zvítězila.
Bídníci (1862) - Jean Valjean, který utekl z galejí najde útočiště u biskupa z Digne. Okrade ho a když ho četníci chytí, biskup ho zachrání. Pohnutý touto šlechetností se z Jeana Valjeana stane počestný muž.
Chrám Matky Boží v Paříži (1831) - Quasimodo, zvoník v chrámu Notre-Dame a Esmeralda, cikánská tanečnice, jsou dvě oběti kruté tyranie fanatického a žárlivého kněze Clauda Frolla.

Alfred de Musset (1810 - 1857)
Díla: Lorenzaccio (1834), Zpověď dítěte svého věku (1836), Noci (1835 - 1837)

Alexandre Dumas (1802 - 1870)
Píše dobrodružné romány, kde se osud hrdiny protíná s historickými událostmi.
Hlavní díla: Tři mušketýři (1844), Hrabě Monte-Cristo (1845-46), Královna Margot (1845), Tři mušketýři po dvaceti letech (1845)

Gérard de Nerval (1808 – 1855)
Autorův život je poznamenaný nešťastnou láskou, záchvaty šílenství a cestou na Východ. Jeho dílo je tak nasáklé orientálními mýty a blouznivými vizemi.
Jeho hlavní díla jsou:
Chiméry (1853) – sbírka sonetů, kde mezi nevědomím a skutečností vyjadřuje svoji mystickou posedlost.
Les filles du feu (1854)

George Sandová (1804 – 1876)
Inspirovaná svým nešťastným manželstvím, George Sandová začala psaním vášnivých románu, kde se staví proti utlačování žen: Indiana (1832), Lélie (1833)
Poté se pustí do psaní socialistických a humanistických románů.
Ještě později píše venkovský román, kde venkov idealizuje: Ďáblův močál (1846) – Germain ve 28 letech ovdověl a na starosti mu zůstaly tři děti. Vydá se do sousední vesnice, v doprovodu šestnáctileté Marie, která tam má vstoupit do služby. Ale v lesích sejdou z cesty a přichází noc. Marie je tak odvážná a laskavá, že Germain začne přemýšlet, jestli pro něho není tou pravou. Po dalších dobrodružstvích si ji vezme.
Nakonec se vrátí k milostným románům: Markýz de Villemer (1861)

Romantismus je také zastoupený v malířství Théodorem Géricaultem – Vor medúzy a Eugènem Delacroix – Svoboda vede lid. Svoboda je zde ztělesněná dívkou, která se jmenuje Marianna. Stal se z ní symbol Francouzské republiky.Realismus

Oproti romantismu, který se zaměřuje na historii, realismus se věnuje současnosti. Snaží se podat věrný obraz společnosti a jejích problémů - sociální situace v období Restaurace, ekonomické změny, každodenní život běžného člověka. Pravdivý popis skutečnosti, kterého můžeme dosáhnout skrze osobní prožitek je pravým opakem ideálu klasicismu, který se snažil popsat univerzální pravdu.

Stendhal (1783-1842)
Už v dětství se postaví proti své rodině a v roce 1800 vstoupí do armády a odejde do Itálie. Jako člen Napoleonovy armády putuje do Německa, Rakouska a Ruska. Sedm let stráví v Miláně a poté žije v Paříži.
Z hlediska realismu je Stendhal ceněn pro jeho objektivní pozorování a jemnost psychologické analýzy, ale jeho hrdinové, osoby svobodné a individualistické, mají spíše charakteristiky hrdinů romantických. Podle něj je román zrcadlem, které si v průběhu životní cesty nastavujeme.
Červený a černý (1830) - na základě události z černé kroniky, Stendhal líčí osud Juliena Sorela, vzdělaného, ale chudého původu, který je odmítnut společností, která dává přednost penězům a dobrému původu, než zásluhám.
Kartouza parmská (1839)

Honoré de Balzac (1799-1850)
Ve svém díle se Balzac snaží představit celou společnost. Vytváří komplexní svět. Ve své době bylo jeho dílo kvůli podrobným popisům často považováno za těžkopádné.
Lidská komedie - obsahuje 91 románu a objevuje se tam více než 2000 postav z nichž přibližně 500 vystupuje ve více dílech. Jeho knihy jsou organizované do několika typů: analytická studie (2 knihy), filosofická studie (22), studie mravů (63). Poslední a nejširší kategorie se dále dělí na tři oblasti života (Pařiž, menší města a venkov) a na tři vztahy ke společnosti (osobní, politický a vojenský život). To vše mapuje období 1789 - 1850.
Příklady jeho románů jsou Otec Goriot, Ztracené iluze, Lesk a bída kurtizán. Prvky fantastiky jsou přítomný v románu Šagrénova kůže. Zatímco Temný příběh je detektivka.

Gustave Flaubert (1821-1880)
Jeho dílo je precizní a objektivní pozorování psané v dokonalém stylu. Za svého života však nebyl oceněn.
Madame Bovaryová - Emma Rouaut, mladá vesnická dívka živená romantickou literaturou se vdala za průměrného venkovského lékaře, Charlese Bovaryho, který léčil jejího otce. Emmin život se dělí na dlouhé dny plné nudy, pedantské rozhovory se svým mužem a vzrušující sny. Svému muži je nevěrná s venkovským šlechticem, poté s notářským koncipientem, kvůli kterému se zadluží. Nakonec se otráví arzénem. Román kvůli hlouposti hlavní postavy urazil veřejnost a Flaubert byl kvůli tomu hnán před soud - proces vyhrál, protože prokázal, že s hlavní postavou nesympatizoval. Další jeho díla jsou:
Citová výchova, Salammbo, Pokušení svatého Antonína

Edmond a Jules Goncourtové
Studují zejména patologické případy a obracejí se ke spodku společnosti, čímž připravují naturalismus. Jejich styl je impresionistický.
Germinie Lacerteux (1865) - skličující příběh o úpadku služky, jelikož se zamilovala do líného opilce Jupillona.

Naturalismus

Naturalismus je prodloužením realismu. Tak jako realisté psali o životě buržoazie, naturalisté se zajímají o prostý lid ve vší jeho bídě - chudoba, prostituce, alkoholismus, násilí. Společnost je zobrazovaná taková, jaká je a žádné téma není tabu.
Naturalisté se považují za vědce - pozorují svět a vyzdvihují jeho zákony; ty pak aplikují do svých románů, ze kterých se tak stává půda pro experimenty. Vyjdou z reálných údajů a příběh a postavy vyvíjejí podle těchto vědeckých zákonů. Rozuzlení děje podá výsledek výsledek.

Émile Zola (1840 - 1902)
Rougon-Macquartů (1871 - 1893) - velký románový cyklus, který dává dojem, že soupeří s tím Balzacovým. Aplikací sociologických zákonů a zákonů dědičnosti, Zola se snaží dokázat, že člověk je determinovaný - dědičností a prostředím. Na příkladě rodiny Rougon-Macquartů ukazuje, jak šílenství tety Dide různě dopadá na všechny potomky podle jejich společenského prostředí a jejich tuh. Romány se dotýkají různých témat - život kurtizán (Nana), Prusko-Francouzská roku 1870 (Rozvrat), prostředí vlády (Jeho excelence Eugene Rougon), alkoholismus (Zabiják), nepokoje v hornickém prostředí (Germinal). Ale jeho vědecké ambice jsou jen zdánlivé - jeho přehnaná představivost způsobí, že jeho dílo je spíše přehlídka ošklivosti jen s několika vzácnými světlými momenty.

Guy de Maupassant (1850-1893)
Maupassant je zejména autor velkého množství novel. Popisuje mravy Pařížanů nebo život Normanů.
Díla: Život (1883), Kulička (1880), Miláček (1885)

Alphonse Daudet (1840-1897)
Dílo: Listy z mého mlýna

Symbolismus a Dekadence

Symbolismus se snaží ukázat duchovní podstatu věcí. Smysl symbolu není explicitní, čtenář ho musí uhodnout - díky sblížení vjemů či konkrétních obvykle oddělených skutečností, se rodí nové myšlenky. Přesný popis oblíbený v realismu je nyní nahrazen jen návrhy.

Dekadence je úpadek umění. Tento úpadek se však týká témat, ne formy. Dekadentní autoři jsou pesimističtí se zájmem o morbiditu, pocity nudy a zoufalství. Mnohdy se zajímají i o mysticismus a satanismus. Odmítají jakýkoliv konformismus. Někteří vedou bohémský život dandyů.

Dandysmus je původem mužská oděvní móda vysoké londýnské společnosti. Později se z něj však stal celý životní směr: odmítnutí průměrnosti a hledání krásy. Aby přitáhl pozornost, dandy je provokatér.

Básníci patřící k tomuto směru jsou také nazýváni prokletými básníky: Mallarmé, Rimbaud, Beaudelaire.

Charles Baudelaire (1821 - 1867)
Díky dědictví vede v Paříži dandyovský život. Bere opium a hašiš, aby odlétl do umělých rájů.
Jeho originalita spočívá v novosti obrazů; syrovém, až šokujícím, realismu, který svědčí o jeho chuti k morbidnímu a ošklivému; užití symbolů a básnické próze (Malé básně v próze). Skrze zaměření se na zlo chválí v kontrastu krásu. Mluví o spleenu - nudě smíšené s beznadějí a úzkostí.
Květy Zla (1857) - básnická sbírka, odsouzená u soudu za nemorálnost

Arthur Rimbaud (1854 - 1891)
Díla: Opilý koráb , Sezóna v pekle (1873), Iluminace (1873 - 1875)

Stéphane Mallarmé (1842 - 1898)
Díla: Faunovo pozdní odpoledne

Paul Verlaine (1844 - 1896)
Díla: Saturnské básně, Galantní slavnosti, Romance beze slov, Moudrost, Kdysi a nedávno

Created by g-m-l 2014