français - čeština

gramatika cvičení reálie články

francouzská literatura

Avantgarda a román první poloviny 20. století

První polovina 20. století je poznamenaná velkými změnami.
Pokud století v roce 1900 začalo Světovou výstavou výstavou v Paříži a optimismem Belle Époque (Krásné doby), horory dvou světových válek vše zpochybňují.
Tyto nepokoje a politické změny však vytvořili pro literaturu příznivou atmosféru. Francie se stala světovým kulturním centrem, což dokazuje velký počet Nobelových cen za literaturu udělených francouzským spisovatelům tohoto období.

Literatura první poloviny 20. století se snaží uchopit současné problémy a hledá, jaký může být smysl naší existence. Je filosofická a humanistická, jelikož se zabývá člověkem. Nespokojí se však jen s vysvětlováním, ale spisovatel často zaujímá postoj. Mluvíme tedy o angažované literatuře. Nejužívanější literární formou je román.

Belle Époque

Belle Époque je obdobím mezi léty 1900 a 1914. Jedná se o období ekonomického růstu, kdy dochází k novým technickým objevům, jako je kino, automobil nebo elektrický proud. Je to doba rozšíření ilustrovaného tisku, začátek rozmachu sportu a volnočasových aktivit a hlavně, období obecného optimismu.

Anatole France (1844-1824)
Jeho romány jsou ironické, skeptické, filosofické a politicky angažované. Útočí na společenské instituce a zabývá se soudobými problémy. Stal se z něho socialista, na konci svého života i komunista. Je vyznamenaný Nobelovou cenou.
Jeho díla : Bohové žíznějí (1912) - kritika netolerance a fanatismu, Ostrov tučňáků, Vzpoura andělů

Alain Fournier (1886-1914)
Kouzelné dobrodružství - Le Grand Meaulnes (1913) – vzpomínky na mládí

Guillaume Apollinaire (1880 - 1918)
Autor polského původu, který vede v Paříži bohémský život. Je známý hlavně díky svým básním. V roce 1914 odchází dobrovolně do války. Jeho dílo je veliké formální svobody, je prvním, kdo se odvážil překročit omezení gramatiky a interpunkce.
Jeho hlavní díla jsou: Alkoholy (1913), Kaligramy (1918)

Marcel Proust (1871 - 1922)
Marcel Proust pochází z bohaté rodiny a tráví své nečinné mládí návštěvy salónů. Velmi brzy onemocní chronickým astmatem. V roce 1905 smrt jeho matky a zhoršení jeho nemoci ho uzavřou do samoty svého pokoje, kde se pustí do ohromného díla - Hledání ztraceného času. Sám bojuje proti času, aby dokončil dílo, jehož poslední svazky vyšly až po jeho smrti. Na začátku své kariéry měl problémy své knihy publikovat, protože měly složitou strukturu a obsahovaly dlouhé věty.
Hledání ztraceného času (1905-1927) - při pátrání v minulosti, Proust užívá hlubokou paměť a podvědomí. Pracuje s asociacemi - každý přítomný vjem je spojený se vzpomínkami, které proti naší vůli vyplývají na povrch ve chvíli, kdy se s ním setkáváme. Takto chuť sušenky namočené v čaji mu připomene nedělní dopoledne z jeho dětství nebo kontakt ubrousku s jeho rty ho odnese na hotel, kde trávil svou dovolenou. Tímto zvěčňuje tyto drahocenné momenty a bojuje proti času, který ničí vzpomínky.

Reakce na první světovou válku

Strašlivé události z období 1914-1918 inspirovaly řadu spisovatelů:

Romain Rolland (1866-1944)
Obdržel Nobelovu cenu za literaturu.
Jeho díla : Jean-Christophe – příběh mladého umělce, jehož život je určovaný událostmi, které ho přesahují; Petr a Lucie (1920)

Hnutí unanimistů mluví o životě společenství všech lidí řízeného kolektivní duši. Představiteli tohoto literárního směru jsou Jules Romains a Georges Duhamel.

Jules Romains (1885-1972)
Jeho díla: Lidé dobré vůle (1932-1946) - 27 svazků

Georges Duhamel (1884-1966)
Díla:Kronika Pasquierových (1933-1945) - 10 svazků ; Život mučedníků (1917) – odehrává se v první světové válce

Henri Barbusse (1873-1935)
Oheň (1916) – popis zákopové války

Meziválečné období

Období mezi dvěma světovými válkami je poznamenáno vzestupem modernismu (avantgardy).
Tento směr chce být neobvyklý. Je ovlivněný Freudovou psychoanalýzou a odmítá veškeré omezení, zvláště ty způsobené rozumem. Básnická aktivita má za úkol zkoumat podvědomí a popisovat sny nebo halucinace za pomocí automatického psaní.

Avantgarda seskupuje několik proudů:

Literatura se snaží prohloubit pohled na základní otázky, které se člověku této doby pokládají. Spisovatelé jako Romain Rolland a François Mauriac upozorňují na nebezpečí a vzestup fašismu a nacismu. André Gide po přechodném nadšení pro stalinský komunismus se vrací zklamaný ze své cesty do SSSR.

André Gide (1869 - 1951)
André Gide pochází z rodiny protestantské buržoazie a od malička byl vychováván ženami v puritánské atmosféře. Ani literární kroužky, které navštěvoval (prostředí symbolistů) ho z ní nedokázaly vyprostit. Až jeho pobyt v Tunisku, kam se odjel léčit z tuberkulózy, ho této upjatosti zprostí. Toto osvobození a pátrání po pravdě se zračí v jeho dílech:
Vatikánské kobky (1914) - satirický příběh, kde humor má osvoboditelskou roli
Zemři a živ budeš - Si le grain ne meurt (1920) - vzpomínky na dětství, zpověď
Penězokazi (1925) - umělecké osvobození, odmítnutí technik klasického románu.
Deník
Jeho styl je subjektivní a lyrický. Později se ve svém životě snaží angažovat. Stane se z něj antikolonialista, pacifista a po určitou dobu i komunista.

Katoličtí spisovatelé

Georges Bernanos (1888-1848)
Ve svých dílech píše o střetu Boha a ďábla v lidských duších a o bídě lidstva, které je pro Zlo kořistí. Připomíná, že zlo se trpí a přijímá s prostotou a je třeba modlit se, aby Bůh dal našemu utrpení duchovní význam a udělal z něj tak znamení boží lásky. Hlavní postavy jeho románů jsou kněží. 
Díla: Pod sluncem Satanovým (1926), Deník venkovského faráře, L'Imposture, La Joie, Dialogues des carmélites (1946)

Paul Claudel (1868-1955)
Básník a dramatik, skrze své díla ukazuje, jak tělesné a spirituální živí jedno druhé. Konvertoval při vánoční mši svaté v Notre-Dame v Paříži. Díky kariéře diplomata trávil hodně času v zahraničí - jistý čas žil ve Spojených státech, Číně, množství evropských hlavních měst a v Japonsku.
Partage de midi (1906) - mluví o láskyplné oběti a o proměně skrze zřeknutí sebe samého v hluboké víře.
L'Annonce faite à Marie, La Messe là-bas, Le soulier de satin

François Mauriac (1885-1970)
Vyznamenaný Nobelovou cenou. Snaží se znepokojit křesťana tím, že odkrývá komplexitu hříchu. Jeho postavy, často zkorumpované a plné násilí se vzpouzejí na cestě spásy. Kritizuje vlažnou víru, které není nic víc, než společenskou zvyklostí. Byl angažovaným spisovatelem po boku generála de Gaulla.
Polibek malomocnému (1922)
Tereza Desqueyrouxová (1927) – pokusí se zavraždit svého muže, protože je zoufalá z monotónního života na venkově. Poté, co se uchýlí do samoty pařížského života možná začne pociťovat touhu po Bohu.
Klubko zmijí (1932) – starý lakomec se nakonec začne modlit
Farizejka (1941) – odsouzení chyb buržoazní společnosti a náboženského formalismu

Dalším významným katolickým autorem je Léon Bloy (1846-1917), můžeme také jmenovat Charlese Peguyho.Sociálně kritický román

Antoine de Sainte-Exupéry (1900-1944)
Povoláním pilotem, zemřel v průběhu druhé světové války. 
Malý princ (1943) – pilot, jehož letadlo se porouchalo uprostřed pouště potkává zvláštního malého chlapce. Ten cestoval z planety na planetu poté, co opustil tu svoji, kde bydlel sám. Na svých cestách postupně potkal osamoceného krále zmoženého vládou, domýšlivce, pijana, businessmana, rozsvěcovače pouličních lamp a zeměpisce. Na zemi, pouštní liška mu nabídla stát se jeho přítelem.
Citadela, Letec, Noční let, Země lidí

André Malraux (1901-1976)
Cestuje na Východ, účastní se čínské občanské války a angažuje se v boji proti fašismu. V roce 1936 bojuje po boku republikánů ve španělské občanské válce a za druhé světové války je členem francouzského odboje. Byl uvězněn Němci. Byl politicky činný po boku generála de Gaulla, stal se ministrem kultury.
Lidský účel (1933) – činnost teroristů v průběhu čínské občanské války
Čas opovržení, Naděje

Louis-Ferdinand Céline (1894-1961)
Poté, co byl zraněn v první světové válce se vrátil se studiu medicíny a stal se lékařem. Jeho první román, Cesta do hlubin noci, publikovaný v roce 1932, mu přinesl úspěch, kterého využil, aby byly slyšet jeho politické názory. Byl proti komunismu, ale antisemita a nebezpečně sympatizoval s Hitlerem. Za okupace kolaboroval s vichistickým režimem. Jeho díla jsou provokativní a násilná. Je v pozici cynického pozorovatele světa bez Boha. 
Jeho hlavní díla: Cesta do hlubin noci (1932), Smrt na úvěr (1936)

Ruralistický román

Ruralistický román nachází inspiraci ve venkovském životě a v přírodě. Jeho představiteli jsou: Henri Bosco (1886-1976) a Jean Giono.

Jean Giono (1985-1970)
Muž, který sázel stromy (1953) - jedná se o příběh, který je i přesto, že hlavní postava pastýře Elzéarda Bouffiera je vymyšlená, představený jako autentický. Elzéard Bouffier oživí svůj kraj situovaný v départementu Haute Provence tím, že sázel stromy. Dnes je povídka považována za manifest ekologismu.
Husar na střeše (1951)

Existencialismus

V Existencialistickém románu jsou myšlenky stejně důležité, jako příběh. Nacházíme zde velké témata filosofie 20. století: smrt Boha, absurdno a svoboda. Existencialističtí hrdinové jsou definování svými volbami a zodpovědností vyplývající z jejich současné situace, kterou na sebe vezmou, nebo ne.

Existencialismus má několik proudů: absurdnost života Alberta Camuse, křesťanský existencialismus Gabriela Marcela a ateistický existencialismu Jeana-Paula Sartra a Simone de Beauvoir.

Jean-Paul Sartre (1905-1980)
Člověk je určován svými činy. Život nemá smysl, když mu ho naším jednáním nedáme. Člověk je odsouzen ke svobodě, před kterou ho však přepadá závrať. Podle Sartra se lidí jejich životní situace hluboce týkají a jejich svoboda spočívá v převzetí zodpovědnosti a ne, dané situaci uprchnout Sartre se politicky angažuje. Za druhé světové války je aktivním členem odboje a působil i ve stávkách v květnu 1968.
Hlavní díla: Zeď (1939), Nevolnost (1938), Cesty svobody, Za zavřenými dveřmi (1944), Mouchy (1943)

Albert Camus (1913-1960)
Camusovy myšlenky se rozvíjely okolo tématiky absurdna - rozpor mezi iracionálním světem a lidskou touhou pro zřetelnosti. Proti tomu se bouří.  
Mýtus o Sisyfovi (1942)
Cizinec (1942) – popis průměrné existence alžírského zaměstnance v kanceláři. Meursault je lhostejný vůči všem událostem života, jehož smyslu nerozumí. Poté, co je odsouzen za vraždu Araba, má ve vězení, již ve stavu polovědomí, výjev absurdity a stráví poslední okamžiky tím, že se těší z posledních vjemů tohoto života.
Mor (1947) Caligula (1938)

Simone de Beauvoir (1908-1986)
Je považována za významnou teoretičku feminismu.
Díla: Druhé pohlaví (1949), Mandaríni, Pozvaná

Další významní autoři

George Simenon (1903-1989)
Georges Simenon je belgickým autorem známým pro své detektivní romány. Jeho hlavním dílem je série Komisař Maigret. Napsal přibližně 200 knih. Je ve světě nejčtenějším belgickým autorem a jeho dílo bylo předlohou pro televizní seriál, který ve Francii už 10 let vychází.

Marcel Aymé (1902-1967)
Table aux crevés (1929), La Vouivre (1941), Gustalin (1938), Le Bœuf clandestin (1939), Travelingue (1941).

Created by g-m-l 2014