français - čeština

gramatika cvičení reálie články

francouzská literatura

druhá polovina 20. století

Literární hnutí po druhé světové válce jsou různorodější, než v předchozích obdobích. I když velké množství autorů není snadné zařadit, je možné rozlišit některé proudy. Jedná se zejména o Nový román, Absurdní drama a hnutí vymezující se vůči předválečné angažované literatuře.

Pro politické dění druhé poloviny 20. století je významná zahraniční politika – zejména válka ve Vietnamu a Alžírská válka, kterým musí IV Republika čelit. Vládní nestabilita vede k nástupu generála de Gaulla k moci a zrození V Republiky. Země je dále otřesena událostmi z Května 68.

Nový román

Nový román se v reakci na realistické romány 19. století snaží hledat nové metody. Představuje obraz relativního světa, kde nic není jasné a má za cíl udělat z románu dílo umělecké, ne angažované. Zpochybňuje úlohu postav, popisu, či dokonce celého románu.

Představiteli tohoto literárního hnutí jsou Alain Robbe-Grillet aNathalie Sarraute.

Hlavní znaky nového románu jsou:

Nathalie Sarrautová (1900 - 1999)
Postavy v jejích dílech mizí ve prospěch zobrazení psychických hnutí ve vnitřním monologu. Pokud se ztvární okolo objektu, který umožní konvergenci těchto vnitřních pohybů, mluvíme o tropismech.
Její hlavní díla: Tropismy (1939), Portrét neznámého

Alain Robbe-Grillet (narozen 1922)
Jeho díla jsou charakteristické podrobnými popisy a splynutím reálných prožitků s pouhými myšlenkami, sny a představami (hypotézy ohledně vraždy jsou vyprávěny, jako by se opravdu udály). Jedná se o erotické a pseudodetektivní příběhy, kde děj není důležitý.
Jeho hlavní díla jsou: Gumy (1953), Čumil (1955), Žárlivost (1957), V bludišti (1959) - bloudění vojáka v zasněženém městě, Repríza (2001)

Dalšími představiteli nového románu jsou: Michel Butor (narozen 1926) ; Claude Simon (1913 – 2005) – Nobelova cena za literaturu - díla: Příběh, Georgika, Vítr ; Claude Ollier

Absurdní drama

Absurdní divadlo je psané v reakci na nesmyslnost dvou posledních válek a na buržoazní společnost, považovanou za nepřátelskou a neschopnou reálné komunikace. Absurdnost života a nemožnost porozumění jsou vyjádřeny rozkouskováním děje, scény i jazyka. Hry jsou charakteristické nepřítomností zápletky. Posun od jedné scény k druhé není výsledkem akcí, ale náhodných jazykových hříček.

Představiteli absurdního divadla jsou Eugène Ionesco a Samuel Beckett.

Samuel Beckett
Irského původu, v roce 1969 obdržel Nobelovu cenu za literaturu.
Čekání na Godota je jeho hlavním dílem. Na prázdné scéně si dva tuláci povídají, když čekají na Godota, který má změnit mizerný běh jejich života.

Eugène Ionesco
Plešatá zpěvačka (1950) - v anglickém buržoazním salónu postavy hovoří, ale neposlouchají se. Jejich konverzace tady postupně upadá a každý se snaží mluvit čím dál hlasitěji, aby byl vyslyšen. Řeč se stane naprosto nesouvislou.
Lekce (1951) - profesor terorizuje svou studentku nejprve matematikou, poté jazyka a nakonec ji v záchvatu bláznovství zabije.
Nosorožec (1960) - v malém městě se každý mění v nosorožce, až se to začne považovat za normální.Opozice vůči angažované literatuře

Hnutí husarů

Jedná se o literární proud, který se vymezuje vůči existencialistům a jejich intelektuálnímu vůdci Jeanu-Paulovi Sartrovi. Název tohoto hnutí má původ v románu Rogera Nimiera - Modrý husar.
Další autoři: Jacques Laurent - Oheň a láska; Antoine Blondin ; François Nourissier.

Skupina OuLiPo - Dílna potencionální literatury

Skupina OuLiPo je založena v roce 1960 Raymondem Queneauem a matematikem François Le Lionnaisem. Tento proud se snaží aplikovat matematické modely na literaturu a experimentuje s formami.

Raymond Queneau (1903 - 1976)
Stylistická cvičení (1947) - stylistické změny stejné scény.
Zazie v metru (1959) - užití mluvené řeči.

Georges Perec
Zmizení - neobsahuje jediné písmeno e.
Věci (1978) - popis věcí, kterými se nemůže neobklopit průměrný pár v konzumní společnosti.
Život návod k použití

Boris Vian
Boris Vian se pustil téměř do všech literárních žánrů: poezie, dokument, kronika, povídka. Také psal divadelní hry a scénáře k filmům. Vzhledem k tomu, že byl jazzovým muzikantem, zhudebnil některé ze svých básní.
Jeho hlavními díly jsou: Pěna dní, Srdcerváč, Podzim v Pekingu, Červená tráva
Často také používal pseudonymy. Jeho román Naplivu na vaše hroby byl napsaný pod jménem Vernon Sullivan. Boris Vian zemřel ve věku 39 let na zástavu srdce v průběhu projekce filmové adaptace právě této knihy.

Poezie

Jacques Prévert (1900 - 1977)
Začínal se surrealisty a proslavil se díky jeho hrám se slovy a zvuky. Jeho styl je jednoduchý a občas užívá slang. Některé z jeho básní byly zhudebněny. Jeho tématem je svoboda. Ve sbírce Slova ve fantazijním světě napadá válku, hloupost a konformismus buržoazie. Vyvolává obrazy pouličních představení, něžných dětských snů nebo volné lásky. Zároveň psal i filmové scénáře – Návštěva z temnot, Děti ráje. Jeho básně se děti ve francouzských školách učí recitovat.
Díla: Slova (1946)

Saint-John Perse (1887 - 1975)
Narozen v Pointe-à-Pitre na Guadeloupe. Inspiraci nachází ve Stvoření. Jeho básně jsou chvály. Píše o rytmech ducha a jeho životních cyklech: zrození, rozvinutí a zánik. Jako symboly používá elementy – například déšť nebo sníh. Jeho poezie je duchovním svědectvím.
Díla: Větry

Henri Michaux (1899 - 1984)
Autor belgického původu. Ve svých básních rozbíjí a rozebírá realitu až z ní vytvoří smyšlené krajiny a národy, které jsou karikaturou našeho světa. Realita se v jeho díle postupně čím dál více kroutí. Texty mají tragický aspekt.
Díla: Mes propriétés, Voyage en Grande Garabagne

Další významní autoři

Další významné autory je obtížné zařadit. Zde je uvedeno několik z nich.

Marguerite Yourcenar (1903 - 1987)
V humanistickém duchu užívá rozličné formy – historický román, autobiografie, povídky. Je první ženou zvolenou do Francouzské akademie.
Les Mémoires d'Hadrien (1951) – oživuje legendární minulost se zamyšlením nad současným životem a jeho smyslem.
L'oeuvre noir – fiktivní biografie alchymisty Zenona.

Marguerite Duras
Začátky jejího díla jsou ztotožňovány s Novým románem, později se od něj vzdaluje. Inspiraci hledá ve svém dětství v Indočíně.
Díla: Hráz proti Pacifiku, Hirošima, má láska – scénář, Milenec - fikce o vlastních sexuálních a milostných dobrodružstvích během jejího dospívání v Indočíně

Françoise Sagan
Píše o životech mladých dívek a jejich citových a milostných problémech.
Díla: Dobrý den, smutku; Zámek ve Švédsku

Robert Merle (1908 - 2004)
Robert Merle je autorem historických románů i sci-fi.
Díla: Malevil, Až delfín promluví, Smrt je mým řemeslem

Romain Gary
Život před sebou - román publikovaný pod pseudonymem Emile Ajar vypráví život paní Rosy, staré židovky, která přežila Osvětim a která byla kdysi prostitutkou. Nyní v Paříži otevřela ilegální penzion, kde prostitutky mohou po dobu několika měsíců nechat svoje děti, aby je ochránily před Orgány sociálně-právní ochrany dětí nebo odvetami pasáků. Momo, dvanáctiletý muslimský chlapec, vypráví o svém životě u paní Rosy a jeho lásce k jediné „matce“, která mu zůstala a kterou miluje celým svým srdcem, i když ztloustla a zošklivěla.
Kořeny nebe

Michel Tournier (narozen v roce 1924)
Východiskem jeho románů je mytologie. Zapracovává do nich filosofické komentáře a píše o podstatných životních okamžicích.
Král duchů

Patrick Modiano (narozen v roce 1945)
Ve svých dílech autor pokládá otázky týkající se lidské existence a hledá svoji vlastní totožnost.
Ulice temných krámků

Jean-Marie Gustave Le Clézio (narozen v roce 1940)
Je francouzské i mauricijské národnosti. Rychle se proslavil svým prvním románem Zápis o katastrofě. Jeho dílo je ovlivněno rodinným původem i neustálým cestováním. Snaží se nalézt smysl lidské existence v moderním světě, který přišel o svoji původní povahu. Prostředí jeho románů je město, velké celky, místa absurdnosti a úzkosti, jejichž nesoudržnost a rozporuplnost jsou vyzdviženy pomocí symbolů. Obdržel Nobelovu cenu za literaturu.
Díla: Pustina - hrdinka žije ve slumu, ale udržuje si vzpomínku na své předky. Uteče z města, aby shledala své předky v poušti.
Hledač zlata, Afričan, Mondo a jiné příběhy - děti v obtížných situacích.

Éric-Emmanuel Schmitt (narozen v roce 1960)
Éric-Emmanuel Schmitt je belgický spisovatel.
Jeho hlavní díla jsou: Cyklus o neviditelném - kde píše o dětech v těžkých situacích. Každá kniha představuje jedno náboženství – židovství, křesťanství, islám a budhismus. Evangelium podle Piláta, Když jsem byl uměleckým dílem, Noemovo dítě, Pan Ibrahim a květy koránu

Amélie Nothomb (né en 1967)
Belgická autorka.
Díla: Vrahova hygiena (1992), Strach a chvění (1999) - nemožnost komunikace mezi dvěma odlišnými kulturami

Created by g-m-l 2014